Regulamin


ZASADY OGÓLNE:

 1. Każda osoba umawiająca się na zajęcia jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stadniny Black Horse, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niestosowania się do niniejszego regulaminu.
 3. Na terenie ośrodka nie dopuszcza się przebywania bez zezwolenia, wchodzenia do stajni, na padok i miejsca wypasu koni bez wiedzy i zgody właściciela lub instruktora.
 4. Niedopuszczalne jest przebywanie na terenie z otwartym ogniem (z wyłączeniem miejsc wskazanych przez osobę odpowiedzialną).
 5. W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia zajęć.
 6. Jeżeli podczas zajęć, osoba uczestnicząca lub towarzysząca narazi siebie lub innych uczestników na niebezpieczeństwo, instruktor ma prawo przerwać zajęcia, a w skrajnych przypadkach poprosić o opuszczenie terenu ośrodka.
 7. Na terenie ośrodka należy zachować spokój, nie biegać, nie krzyczeć ani nie przynosić urządzeń i przedmiotów, które mogą drażnić lub płoszyć konie.
 8. Wprowadzanie na teren ośrodka psów i innych zwierząt dozwolone jest jedynie za zgodą właściciela lub instruktora. Psy powinny przebywać na smyczy i ewentualnie w kagańcu. Jeżeli instruktor uzna, że pies nie powinien przebywać na terenie ośrodka – należy się temu podporządkować.
 9. Bezwzględnie zakazane jest dokarmianie koni bez porozumienia z opiekunem.
 10. Obsługa konia: czyszczenie, siodłanie, itp. odbywa się pod nadzorem instruktora. W czasie przebywania w boksie obowiązkowe jest noszenie toczka lub kasku.
 11. Akcesoria do pielęgnacji koni oraz sprzęt do jazdy należy wyczyścić i odłożyć na swoje miejsce po każdym użyciu.
 12. Bezwzględnie należy pilnować zamykania boksów.
 13. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a w szczególności dzieci.
 14. W związku z tym, iż jeździectwo należy do sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 15. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie ośrodka, stadnina nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na ulicy.
 17. Przebywając na terenie ośrodka, wyrażacie Państwo zgodę na robienie i publikację zdjęć z Waszym wizerunkiem. Mogą one zostać wykorzystywane w celach promocji stadniny. Jeżeli nie wyrażacie Państwo na to zgody – prosimy o informację.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką osób dorosłych.
 2. Za opiekę nad osobami niepełnoletnimi odpowiedzialny jest rodzic / opiekun.
 3. Uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach powinno być poprzedzone podpisaniem oświadczenia przez rodzica lub opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się u właściciela lub instruktora.
 4. Podczas zajęć jazdy konnej instruktor nie jest osobą odpowiedzialną za nieletniego. Instruktor odpowiada za merytorykę i bezpieczne przeprowadzenie zajęć. Jeżeli dziecko nie reaguje na polecania lub zachowuje się w sposób niebezpieczny – instruktor ma prawo przerwać zajęcia.

ZAJĘCIA I OPŁATY

 1. Aktualny cennik za poszczególny rodzaj zajęć dostępny jest u właściciela lub instruktora.
 2. W przypadku braku możliwości przybycia na zajęcia prosimy o informację telefoniczną najpóźniej 2 godziny przed planowaną jazdą.
 3. Czas jednej lekcji jazdy wynosi 25 minut. Obejmuje on przygotowanie do jazdy oraz powrót do stajni. Zastęp trwa 50-60 minut.
 4. Na zajęcia należy stawiać się punktualnie. W przypadku jazdy w zastępie należy uwzględnić czas potrzebny na samodzielne przygotowanie konia do jazdy – czyszczenie, siodłanie itp.
 5. Spóźnienie na jazdę skutkuje jej skrócenim o określoną liczbę minut.Nie ma możliwości „odjeżdżenia” spóźnionych minut. W przypadku, gdy instruktor uzna, że spóźnienie danej osoby uniemożliwia mu realizację założonego planu zajęć, ma prawo odmówić przeprowadzenia lekcji lub przydzielenia konia.

STRÓJ

Wymagany strój to:

 • długie do kostki spodnie (bryczesy / leginsy / dresy),
 • buty za kostkę (oficerki / kalosze jeździeckie) lub buty sportowe,
 • dopasowany toczek lub kask – możliwość bezpłatnego wypożyczenia na miejscu.